COVID-VACCINATIE NAJAAR 2023

MAAK EEN AFSPRAAK

Toediening boostervaccin covid in de huisartspraktijk

Vanaf heden kan u een afspraak inboeken voor de toediening van het covidvaccin.

Via het gekende agenda-systeem kiest u “covid-vaccinatie” als type-afspraak. Eén persoon is één afspraak, voor meerdere personen dient u meerdere afspraken in te plannen.

De vaccinatie zal om technische redenen gegroepeerd gebeuren, voorlopig is dit mogelijk op woensdag 27/09/23, vrijdag 29/09/23, woensdag 4/10/23 en vrijdag 6/10/23, telkens tussen 17u00 en 19u00. De weken nadien komen er zeker nog extra vaccinatie-momenten.

Op deze momenten wordt enkel het covid-vaccin toegediend, voor alle andere gezondheidsproblemen, voorschriften of attesten dient u een gewone consultatie in te plannen.

Het vaccin zal ter plaatse beschikbaar zijn en is gratis. De vaccinatie gebeurt ook gratis (geen remgeld).

Hou er rekening mee dat u na de vaccinatie gedurende 15 minuten in observatie dient te blijven in de wachtzaal.Wanneer stelt u de vaccinatie best uit ?

•    Voel je je ziek, grieperig of heb je koorts boven 38°C? Stel je vaccinatie-afspraak dan uit.

•    Ben je besmet met het coronavirus, en heb je klachten/symptomen? Je kan een vaccin krijgen vanaf 14 dagen nadat je geen symptomen of klachten van corona meer hebt.


Wel vaccineren bij zwangerschap of borstvoeding

Zwangere vrouwen mogen zich laten vaccineren, dat wordt zelfs aanbevolen. Ook wie borstvoeding geeft, mag zich laten vaccineren.


Risicogroepen

Het vaccin is ten zeerste aanbevolen aan onderstaande risico-personen, maar iedereen die het wil kan het vaccin krijgen.

•    personen van 65 jaar en ouder

•    personen die langdurig verblijven in een zorgvoorziening, bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum

•    personen met bepaalde onderliggende gezondheidsproblemen

o    longaandoeningen

o    leveraandoeningen

o    metabole aandoeningen zoals diabetes type 1 en 2

o    hartaandoeningen

o    neurologische aandoeningen en ernstige psychische aandoeningen zoals dementie

o    bepaalde zeldzame ziekten (waaronder het syndroom van Down).

•    alle personen met immuunstoornissen en hun gezinsleden

•    zwangere vrouwen

•    personen met obesitas (BMI > 40)

•    alle personen die in de zorgsector werken, in en buiten zorginstellingen

© Maxim Himpe, 2019